Over de Zaos

VANUIT DE PRAKTIJK LEREN

Bij de ZAOS zeggen we: “wij leiden de beste docenten van Zeeland op”. Dat is meer dan alleen een gewaagde uitspraak. Uiteraard maakt deze uitspraak duidelijk dat we ernaar streven goede docenten op te leiden. Daarnaast willen we met dit statement iets vertellen over onze meester-gezel structuur. Studenten leren van de docenten in de praktijk, maar ook vice versa! De docenten leren van de studenten. Daarnaast zorgen we voor deskundigheidsbevordering d.m.v. symposia en trainingen!

Als je kiest voor de ZAOS, kies je voor een intensieve vorm van ‘werk-plekleren’ in Zeeland. Een groot deel van je opleiding vindt plaats op de geselecteerde opleidingslocaties. Deze bieden uitstekende begeleiding en een boeiende leeromgeving. Op deze locaties zijn verschillende studenten aan het werk. Als student krijg je een grote verantwoordelijkheid, omdat je vanaf het eerste jaar als collega-in-opleiding de school in gaat. Daarnaast krijg je volop ruimte om beter te worden in het vak dat je hebt gekozen. Je werkt en leert dus tegelijkertijd!

De ZAOS is speciaal voor studenten die niet stil willen zitten. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie theorie en praktijk die de ZAOS hanteert betere docenten opleidt. Je krijgt goede begeleiding, maar ook veel eigen verantwoordelijkheid. Dit zorgt ervoor dat je je in een hoog tempo het lerarenvak eigen maakt.

ONTSTAAN

De ZAOS is een echte pionier te noemen wanneer het gaat over opleidingsscholen in Nederland. We begonnen rond 2000 met Driestar Educatief en de Hogeschool Rotterdam. Sindsdien is er een hoop veranderd. De ZAOS is door de jaren heen geprofessionaliseerd en we mogen trots zijn op de organisatie die  er nu staat.

ZEEUWS KARAKTER

Doordat we al ruim 15 jaar ervaring hebben weten we hoe het onderwijsaanbod in Zeeland eruit ziet. We kennen het onderwijslandschap als geen ander. Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse scholen ontstaat er een krachtige synergie. Wil je docent worden in deze Zeeuwse context, vraag ons naar de mogelijkheden.

ONZE INSTITUTEN

De ZAOS heeft een samenwerkingsovereenkomst met alle 13 middelbare scholen in Zeeland. Elke voortgezet onderwijs school heeft een ander karakter. Doordat je tijdens je ZAOS traject meerdere scholen treft, ga je deze verschillen in de praktijk ervaren. De studenten van de ZAOS leren hierdoor heel goed hun eigen voorkeuren kennen.

De identiteit van Zaos

EEN VERBINDEND KARAKTER.

De ZAOS brengt partijen samen. We zijn de link tussen theorie en praktijk, tussen HBO en VO en tussen student en docent. Vandaar dat de letters van het logo in elkaar overlopen. Het trappetje in het beeldmerk staat voor de groei die studenten en begeleiders samen doormaken. Water en wind zorgen voor golven, dat is kenmerkend voor het Zeeuwse landschap. Zonder golven, geen ontwikkeling!

Wie werken er bij Zaos?

Arianne Witteveen

Schoolcoördinator

Miranda Filius

Directieassistente

Willem Poppe

Leidinggevende

Harry Sinke

instituutscoördinator FLOT

Martin van der Plas

Coördinator MBO

Johan Strijbis

instituutscoördinator Driestar

Instituten & Opleidingslocaties

Dit zijn de (hoge)scholen die samenwerken binnen de ZAOS.

HOGESCHOLEN

SCHOLEN

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen zijn hier te vinden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan even contact met ons op, we beantwoorden je vragen graag.

EVENEMENTEN- AGENDA

 • Hoe werken die OIDS trajecten van de ZAOS?
 • De OIDS trajecten (opleiden in de school) van de ZAOS zijn over twee plaatsen verdeeld. Het vakkennisdeel zal met name door de lerarenopleiding in Rotterdam, Gouda, Tilburg, Vlissingen of Ede (afhankelijk van welk traject je kiest) gegeven worden. De beroepsopleiding krijgt vooral invulling bij één van de vele opleidingslocaties in Zeeland. Leren is dus voor een deel verplaatst naar de school zelf. De school is nu meer een leerplek, en op deze manier worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Leren komt onmiddellijk in de context van de beroepspraktijk te staan. Hierdoor is ‘Opleiden in de school’ een intensieve vorm van 'werkplekleren' in de Zeeuwse regio. De school zorgt voor een goede begeleiding, opleiding en een boeiende leeromgeving. Op de school zijn studenten van verschillende leerjaren aanwezig.
 • Waarom richt de ZAOS zich specifiek op Zeeland?
 • De ZAOS kent de regio. De scholen, mensen en context van de regio zijn voor de ZAOS geen vreemde. De ZAOS is jaren geleden mede ontstaan doordat er sprake was van een tekort aan leraren op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Er werd een impuls gegeven aan de arbeidsmarkt door een organisatie specifiek te richten op het opleiden van docenten in Zeeland. Studenten die kiezen voor de ZAOS krijgen de kans ervaring op te doen in het Zeeuwse onderwijslandschap. Zo kunnen studenten zelf ontdekken welk type onderwijs het beste bij ze past, en een goede keuze maken voor een school in… Zeeland!
 • Welk diploma levert OIDS op?
 • De opleiding werkt toe naar een tweedegraads diploma (bachelor) als docent voor het gekozen vak. Dit diploma is hetzelfde diploma als studenten van de reguliere (voltijd) lerarenopleiding kunnen behalen: een bevoegdheid om les te mogen geven op het vmbo, in de eerste drie jaren van het havo en het vwo, en op het mbo. De ZAOS heeft sinds 2012 ook ‘opleiden in de school’ trajecten voor een Masteropleiding (eerstegraads). Hiervoor is er een samenwerking met Hogeschool Fontys Tilburg en de Christelijke Hogeschool in Ede. Sindsdien is er ook een minortraject voor Pabo studenten, waardoor er een certificaat verkregen kan worden voor de minor ‘voortgezet onderwijs’ aan de Hogeschool Zeeland.
 • Wie komt in aanmerking voor deze opleiding?
 • Het docentschap gaat vooral om het contact maken met de leerlingen. Motivatie, een onderzoekende houding, doorzettingsvermogen, durf en het vermogen tot reflectie op het eigen handelen zijn kwaliteiten die docenten meester moeten zijn. De deelnemende scholen en de lerarenopleidingen stellen tevens meer specifieke eisen. In aanmerking voor de bacheloropleiding komen: a. studenten in het bezit van een diploma vwo, havo of mbo (niv. 4). b. docenten die (gaan) werken op één van de Zeeuwse scholen en in het bezit zijn van een diploma vwo, havo of mbo (niv. 4) of een andere onderwijsbevoegdheid. c. zij-instromers die werken en leren willen combineren. Voor hen is het noodzakelijk bij aanvang al te werken als docent. Zie voor meer informatie over het zij-instromer zijn of worden (inclusief een stappenplan) de website van het Ministerie van Onderwijs: www.werkeninhetonderwijs.nl d. Pabo studenten die een pedagogisch didactische Minor binnen het voortgezet onderwijs willen volgen. In aanmerking voor de masteropleiding komen: a. studenten of docenten die in het bezit zijn van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid.
 • Vanaf wanneer is het mogelijk als docent te leren én werken?
 • Werkend leren en lerend werken - dit is in het kort waar het om gaat bij OIDS. Voor studenten is het mogelijk, afhankelijk van je persoonlijke ontwikkeling en het gekozen traject te solliciteren op een bestaande vacature en te gaan werken als docent. Het moment van instromen verschilt nogal per hogeschool. Als je exact wilt weten op welk moment in jouw opleiding je kunt instromen in een ZAOS traject kun je het beste even contact met ons opnemen.
 • Hoe is het aanmeldingstraject?
 • Om een ZAOS traject te volgen dienen studenten ingeschreven te zijn bij één van de aangesloten Hogescholen. De aanmelding voor een stageplaats dient plaats te vinden bij de ZAOS. Studenten nemen hiervoor contact met ons op en ontvangen dan een aanmeldingsformulier, waarmee ze zich kunnen aanmelden.  
 • Hoe selecteert de ZAOS studenten voor dit traject?
 • Om geïnteresseerde studenten te selecteren, heeft de ZAOS een vaste procedure. Deze is als volgt: Driestar Hogeschool Studenten van leerjaar 1 en 2 kunnen zich via de website van de ZAOS aanmelden. De selectie voor de Driestar Hogeschool (Gouda) vindt ruim voor het volgende studiejaar plaats (maart - juli). Een intakegesprek in Zeeland is noodzakelijk. Bij de start van het nieuwe schooljaar begint ook het ‘opleiden in de school’ traject in Zeeland. Hogeschool Rotterdam en Fontys lerarenopleidingen Tilburg Wie geïnteresseerd is, geeft zich voor leerjaar 1 tijdens het eerste halfjaar van de opleiding (bij de lerarenopleiding) op als duaal of OIDS student. Aan het eind van het eerste halfjaar vindt de definitieve selectie plaats, waarin de studieresultaten worden meegewogen. Het OIDS traject start na het eerste blok. Voor leerjaar 2 is het noodzakelijk dat studenten zich aanmelden aan het eind van het eerste leerjaar via de website van de ZAOS.
 • Welke rol/taak heb ik als OIDS student op een school?
 • De OIDS student heeft veel ruimte om (delen van) lessen te verzorgen, allerlei onderwijsactiviteiten en andere werkzaamheden te ontwikkelen, uit te voeren en/of te ondersteunen. Alle activiteiten staan in het teken van de ontwikkeling tot docent binnen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In overleg wordt bekeken welke activiteiten en doelen er zijn en hoe de beoordeling verloopt. Dit alles is omschreven in de readers, die er voor ieder leerjaar zijn binnen de ZAOS.
 • Wat zijn de voordelen van het volgen van een traject aan de ZAOS?
 • In deze opleiding draag je in de eerste plaats een steentje bij aan het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van aantrekkelijk onderwijs voor de leerlingen van de school. Dit is spannend en uitdagend. De opleiding biedt veel vrijheid om je eigen leerproces vorm te geven. Daarnaast doe je aanzienlijk meer didactische praktijkervaring op dan studenten (stagiaires) van de reguliere opleiding. Er werken en leren op een opleidingslocatie verschillende studenten van uiteenlopende leerjaren. Er zijn veel gezamenlijke bijeenkomsten voor alle studenten in de regio. Zo leer je van elkaar!
 • Op welke dagen ben ik aanwezig op de ZAOS?
 • Als de student wordt toegelaten tot het OIDS traject van de ZAOS zal hij/zij minimaal twee dagen in de school aanwezig zijn. Welke dagen dat zijn is afhankelijk van de gekozen lerarenopleiding en het leerjaar.
 • Voor welke vakken bieden jullie trajecten?
 • De ZAOS biedt voor een heel aantal opleidingen trajecten. De opleidingen zijn te vinden op deze pagina. Op de pagina trajecten is meer te vinden over het OIDS en de mogelijkheden voor een Master of Minor aan de ZAOS.
 • Kan ik zelf mijn opleidingslocatie (school) kiezen?
 • Je mag aangeven voor welke opleidingslocatie je voorkeur uitgaat. We gaan hier zo veel mogelijk rekening mee houden, maar kunnen niet garanderen dat je op die locatie geplaatst zult worden. Naast je voorkeur hebben we de regel dat je nooit mag beginnen bij de opleidingslocatie waar je als leerling binnen het voortgezet of beroepsonderwijs op school zat.
 • Kan ik alle studiejaren op dezelfde opleidingslocatie blijven?
 • De opleidingslocaties in Zeeland verschillen enorm. Eén van de grootste voordelen van de ZAOS is dat studenten verschillende scholen met bijbehorende identiteit kunt leren kennen. Hierdoor is het niet mogelijk om alle jaren op dezelfde opleidingslocatie te blijven. We juichen het juist toe om het onderwijslandschap in Zeeland goed te leren kennen. Dit doen studenten mede door kennis te maken met verschillende opleidingslocaties in Zeeland. Tijdens het OIDS traject  van de ZAOS wisselt de student elk jaar van opleiding.
 • Garanderen jullie mij werk (een onderwijsbaan) in Zeeland?
 • Die garantie kunnen we voor studenten helaas niet geven, maar uitgaande van de ervaring van de afgelopen jaren kunnen we stellen dat de kans op het vinden van werk in Zeeland groot is. Dus: geen baangarantie, wel een opleidingsgarantie! Het betreft een voltijd opleiding, waarbij er de mogelijkheid is dat je als beginnende docent aan de slag gaat vanaf het derde jaar (afhankelijk van je studievoortgang en je persoonlijke ontwikkeling). Zij-instromers en nog studerende docenten starten de opleiding al met een baan in het onderwijs. Het OIDS traject is dan in combinatie met een baan een deeltijdvariant.
 • Zijn er gezamenlijke bijeenkomsten in Zeeland? Waar vinden die plaats?
 • Ja, er zijn gezamenlijke thema-intervisiebijeenkomsten in Zeeland tijdens de opleidingsdagen. Deze worden in Middelburg gegeven.
 • Wanneer zijn er open dagen van deze opleidingen bij de hogescholen?
 • Op onze pagina opleidingen kun je alle informatie vinden over de opleidingen waarvoor we trajecten bieden. Door op de links te klikken kom je op de pagina van de opleiding, daar kun je informatie vinden over de opleiding en bijbehorende open dagen.
 • Kan ik een dagje meelopen met een huidige OIDS student?
 • Een stagedag meelopen met een OIDS student is mogelijk. Dit is aan te vragen via formulier op deze site. Een dag meelopen bij een hogeschool is ook mogelijk. Dit is aan te vragen bij de hogeschool.