Leren terwijl je aan het werken bent

Een traject Werkplekleren is een opleidingstraject dat grotendeels plaatsvindt in de praktijk. Je bent het grootste deel van de week aanwezig op een school; de leerwerkplek.

HOE WERKT DAT PRECIES?

Een traject Werkplekleren bestaat uit verschillende onderdelen.

LERAREN

Tijdens het werkplekleren heb je te maken met verschillende leraren. Je kent in ieder geval al je opleiders gewoon bij naam. Dat is lekker overzichtelijk en persoonlijk. Iedere leraar-in-opleiding heeft contact met een werkplekbegeleider. Deze begeleidt je tijdens de activiteiten in de klas. Je hebt ook te maken met een schoolopleider. Die spreek je over je ontwikkeling als aanstaande leraar.

LOCATIES

Elke periode wissel je van opleidingslocatie. Soms geef je les op een VMBO school, dan loop je weer stage op een gymnasium. Erg afwisselend dus. Doordat we in Zeeland een samenwerking hebben met 8 schoolbesturen (en meer dan 30 opleidingslocaties) is afwisseling gegarandeerd. Jouw voorkeuren zijn leidend in de selectie. Zo leer je de diversiteit van het Zeeuwse onderwijslandschap kennen als geen ander.

Onze vak-
docenten helpen je graag.

VEREISTEN

Een tweedegraads traject  Werkplekleren is toegankelijk voor:

  • Studenten met een diploma vwo, havo of mbo (niveau 4)
  • Leraren met een niet adequate onderwijsbevoegdheid die (gaan) werken op één van de scholen die zijn aangesloten bij de ZAOS.
  • Zij-instromers die werken en leren willen combineren. Voorwaarde is dat hij/zij bij aanvang van de opleiding een benoeming heeft als leraar op één van de scholen die zijn aangesloten bij de ZAOS.
    Meer informatie voor zij-instromers is te vinden op: www.werkeninhetonderwijs.nl
  • Pabo-studenten die een pedagogisch-didactische minor binnen het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs willen volgen.

Ben je niet in het bezit van één van deze diploma’s en ouder dan 21 jaar, dan is toelating soms toch mogelijk. Er vindt dan een toelatingsonderzoek bij de lerarenopleiding plaats.

Een eerstegraads traject Werkplekleren is toegankelijk voor:

  • Studenten met reeds een tweedegraads onderwijsbevoegdheid
  • Leraren met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid

vragen?

Ieder traject is verschillend. Bij de ZAOS staan we dan ook voor maatwerk. We stellen graag met jou een traject samen, zodat dit optimaal aansluit op jouw wensen en situatie. Meer informatie? Neem dan contact op.

Contact