Leren terwijl je aan het werken bent

Een OIDS traject is een opleidingstraject dat grotendeels plaatsvindt in de praktijk. Je loopt het grootste deel van de wijk stage op een school.

HOE WERKT DAT PRECIES?

Een OIDS traject bestaat uit verschillende onderdelen.

DOCENTEN

Tijdens je OIDS traject hebt je te maken met verschillende docenten. Je kent in ieder geval al je docenten gewoon bij naam. Dat is lekker overzichtelijk en persoonlijk. De studenten hebben  contact met een vakcoach / werkplekbegeleider. Deze begeleidt je tijdens de activiteiten in de klas. Je hebt ook te maken met een schoolopleider. Die spreek je over je ontwikkeling als docent.

LOCATIES

Elke periode wissel je van opleidingslocatie. Soms geef je les op een VMBO school, dan loop je weer stage op een gymnasium. Erg afwisselend dus. Doordat we in Zeeland een samenwerking hebben met 12 schoolbesturen (en wel 35 opleidingslocaties) is afwisseling gegarandeerd. Zo leer je de diversiteit van het Zeeuwse onderwijslandschap kennen als geen ander.

Onze vak-
docenten helpen je graag.

VEREISTEN

Een tweedegraads OIDS traject is toegankelijk voor:

  • Studenten met een diploma vwo, havo of mbo (niveau 4)
  • Docenten met een niet adequate onderwijsbevoegdheid die (gaan) werken op één van de scholen die zijn aangesloten bij de ZAOS.
  • Zij-instromers die werken en leren willen combineren. Voorwaarde is dat hij/zij bij aanvang van de opleiding werkt als docent bij één van de scholen die zijn aangesloten bij de ZAOS.
    Meer informatie voor zij-instromers is te vinden op: www.werkeninhetonderwijs.nl
  • Pabo studenten die een pedagogisch-didactische minor binnen het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs willen volgen.

Ben je niet in het bezit van één van deze diploma’s en ouder dan 21 jaar, dan is toelating soms toch mogelijk. Er vindt dan een toelatingsonderzoek bij de lerarenopleiding plaats.

Een eerstegraads OIDS traject is toegankelijk voor:

  • Studenten met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid
  • Docenten met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid

vragen?

Elk OIDS traject is verschillend. Bij de ZAOS staan we dan ook voor maatwerk. We stellen graag met jou een traject samen, zodat dit optimaal aansluit op jouw wensen en situatie. Meer informatie? Neem dan contact op.

Contact