Een Master of Education in Zeeland

De masteropleidingen van Fontys Lerarenopleiding Tilburg zijn gericht op het functioneren als professional binnen scholen voor voortgezet onderwijs. Als Master of Education (eerstegraads docent) speel je op school een leidende rol op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. Sinds twee jaar werkt Fontys Master of Education intensief samen met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool.

Het doel

Het doel van deze samenwerking is de theorie en praktijk nog beter met elkaar te verbinden. Daarnaast willen we het onderzoek als professionele leerstrategie voor de leraren (in opleiding) bevorderen. Ook biedt deze samenwerking de mogelijkheid om de begeleiding van het onderzoek, de stage en de professionele vorming in de Zeeuwse regio meer te integreren. Dit heeft voor de student het voordeel dat de begeleiding in de school plaatsvindt, waardoor een snelle respons mogelijk is. Daarnaast weet de begeleider wat er in de school speelt en kan daardoor goed aangeven hoe de aansluiting van de theorie bij de praktijk gestalte kan krijgen.

Missie

Fontys Lerarenopleiding Tilburg wil vakkundige, vaardige en vindingrijke eerstegraads leraren opleiden met hart voor hun leerlingen en de school.’

Op basis van deze missie zijn accenten gelegd op vakinhoud, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het Voortgezet Onderwijs.

Traject

Tijdens deze driejarige opleiding besteden we aandacht aan een intensieve vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping (60 EC’s Fontys Lerarenopleiding in Tilburg), algemene professionele vorming (6 EC’s ZAOS), masterstage (9 EC’s ZAOS) en praktijkonderzoek (15 EC’s ZAOS).

Stage

De stageperiode bedraagt minimaal 20 lesweken, zodat een geleidelijke opbouw van leerervaringen gegarandeerd wordt.

BerOepsmOgelijkheden

Het diploma Master of Education biedt je, afgezien van de kwalitatieve meerwaarde door het hogere niveau van de opleiding, meer carrièremogelijkheden. Je bent inzetbaar in brede sectoren van het onderwijs, in het bijzonder de gehele bovenbouw van havo/vwo. Een Master of Education is daarnaast breed inzetbaar in een schoolorganisatie ten behoeve van bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling.

 

cOllegetijden

Woensdag van 12.30-22.00 uur (uiterlijk) worden vakinhoudelijke en vakdidactische vakken in Tilburg gegeven. De exacte collegetijden kunnen wisselen per opleiding en per periode. De begeleiding van de stage, onderzoek en algemene professionele vorming vinden in Zeeland plaats.

Contact

Het mastertraject is een unieke mogelijkheid. Als je meer informatie wilt over dit traject kun je het beste even contact opnemen. Maak gebruik van het contactformulier op de contactpagina of maak gebruik van onze contactgegevens die ook op die pagina te vinden zijn.

Contact