Als je les wilt geven op een VO of MBO school (voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs ) moet je beschikken over een eerste- of tweedegraads bevoegdheid. 

EERSTE EN TWEEDEGRAADS BEVOEGDHEID

We bieden OIDS trajecten voor zowel studenten als docenten. Afhankelijk van de school en het niveau waarop je les wilt geven zul je een eerste of een tweedegraads bevoegdheid moeten behalen. Dit kan bij de ZAOS op verschillende manieren, maar altijd volgens ons OIDS principe.

Met een eerStegrAAdS BeVoegdHeId MAg je LeSgeVen AAN:

  • Alle leerjaren van HAVO en VWO
  • Het VMBO/MAVO
  • Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • De volwasseneneducatie

MET EEN tweedegraads BEVOEGDHEID MAG JE LESGEVEN AAN:

  • De onderbouw van HAVO en VWO
  • Het VMBO/MAVO
  • Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • De volwasseneneducatie

 

Meer info over OIDS trajecten?

MASTER OF EDUCATION

We bieden een mastertraject, Master of Education. Dit traject is gericht op het functioneren als professional binnen voorgezet onderwijsscholen. Als Master of Education speel je op de school een leidende rol op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied.

Heb jij het in je om master of education te worden?

Samen met Hogeschool Fontys biedt de ZAOS een traject aan waarin we studenten en docenten opleiden tot Master of Education, dus een eerstegraads bevoegdheid. Wil jij meer weten over dit uitdagende traject in Zeeland.

Master of education

ONDERZOEK IN DE SCHOOL

De ZAOS stimuleert een onderzoekende houding bij de studenten en docenten. Vraagstukken en ontwikkelthema’s die voortkomen uit de praktijk worden onderzoeksmatig aangepakt en gekoppeld aan de leervraag van de student.

KENNISBEVORDERING OP DE ZEEUWSE SCHOLEN

Met onze onderzoeksactiviteiten willen we kennis en deskundigheid bevorderen op de VO en MBO scholen in Zeeland.

ONDERZOEK IN DE SCHOOL